USG Doppler

Ultrasonografia dopplerowska to jedna z podstawowych metod diagnostycznych w chorobach tętnic i żył. Jest nieinwazyjna i powtarzalna. Pozwala ocenić dynamikę przepływu oraz jego rodzaj i kierunek. W trakcie rozwoju tej techniki badania , wraz z konstrukcją nowoczesnych aparatów dopplerowskich, pojawiły się nowe warianty diagnostyczne tej metody. Obecnie dominującą techniką jest połączenie ultrasonografii 2D z dopplerem impulsowym i kolorowym. Najchętniej stosujemy ultrasonografię dopplerowską w diagnostyce schorzeń:

- żył kończyn górnych i dolnych
- żył układu wrotnego
- aorty brzusznej
- tętnic szyjnych
- tętnic kręgowych
- tętnic biodrowych
- tętnic kończyn górnych i dolnych
- tętnic trzewnych
- tętnic nerkowych

Mobirise web page creator - Go here