USG Doppler

Ultrasonografia dopplerowska to jedna z podstawowych metod diagnostycznych w chorobach tętnic i żył. Jest nieinwazyjna i powtarzalna. Pozwala ocenić dynamikę przepływu oraz jego rodzaj i kierunek. W trakcie rozwoju tej techniki badania , wraz z konstrukcją nowoczesnych aparatów dopplerowskich, pojawiły się nowe warianty diagnostyczne tej metody. Obecnie dominującą techniką jest połączenie ultrasonografii 2D z dopplerem impulsowym i kolorowym. Najchętniej stosujemy ultrasonografię dopplerowską w diagnostyce schorzeń:

  • żył kończyn górnych i dolnych
  • żył układu wrotnego
  • aorty brzusznej
  • tętnic szyjnych
  • tętnic kręgowych
  • tętnic biodrowych
  • tętnic kończyn górnych i dolnych
  • tętnic trzewnych
  • tętnic nerkowych

Projekt i realizacja: Maciej Maliszewski - Webdesign