KAPILAROSKOPIA

Kapilaroskopia

Kapilaroskopia

Badanie wykonywane jest za pomocą mikroskopu świetlnego, jedno lub dwuokularowego , wspomaganego zimnym źródłem światła w którym stosuje się powiększenia od 10 do 200x.

Najczęściej obserwowanym miejscem są wały paznokciowe palców dłoni. Często oglądane są również wały paznokciowe palców stóp. W obrazie kapilaroskopowym wału paznokciowego widać pojedyncze pętle włośniczek, ułożone równolegle do powierzchni obrazu, w jednym lub w kilku rzędach ( w mikroskopie świetlnym ściany naczyń są niewidoczne , widzimy jedynie kolumny krwinek wypełniające pętle naczyniowe ) . W większości obszarów skóry pętle kapilarów przebiegają prostopadle w stosunku do powierzchni i dlatego ich obraz jest trudny do oceny (widoczne są wówczas tylko ich szczyty). Można również oglądać skórę grzbietu stóp, wargi, dziąsła, język oraz spojówki gałek ocznych.

Obraz walu paznokciowego tego samego palca, kontrolowany w różnych odstępach czasowych jest u ludzi zdrowych jednorodny - nie zmienia się w sposób istotny w ciągu życia. U tego samego badanego w jednym polu widzenia ilość kapilarów jest taka sama. Nie stwierdza się różnic obrazu kapilaroskopowego w zależności od płci.

Równolegle ułożone pętle kapilarów w obrębie wałów paznokciowych mogą być obserwowane na całej swojej długości od ich szczytu po splot podbrodawkowy. Z tkanki podskórnej tętnice biegną w kierunku skóry właściwej i tam tworzą splot tętniczy I rzędu (głęboki). Od tego splotu odchodzą tętniczki o coraz mniejszym kalibrze, które w warstwie podbrodawkowej skóry tworzą splot tętniczy II rzędu (podbrodawkowy). Od niego odchodzą dalsze ramiona biegnące do brodawek dając ramiona tętnicze pętli włośniczkowych które przechodzą w dalszej części, poprzez szczyt pętli, w włośniczkę żylną. Powrót żylny jest realizowany przez analogiczny do tętniczego układ naczyń skórnych.

Prawidłowe pętle włośniczek są na ogół zbliżonej długości i szerokości. Kształtem przypominają wsuwkę do włosów. Ułożone są równomiernie w równoległym szeregu. Leżą na tle różowym, a same są czerwone. Widocznych jest od 10 do 30 pętli/mm3.Wyróżnia się w pętli ramię tętnicze (węższe), żylne (szersze) oraz szczyt pętli.

Ocenie w badaniu kapilaroskopowym podlega morfologia pętli (kształt , rozmiary poszczególnych odcinków), tło podścieliska, obecność wybroczyn , gęstość i rozmieszczenie pętli. Zmiany w obrazie kapilaroskopowym mogą sugerować (lub wykluczać) obecność patologii w mikrokrążeniu. Obraz kapilaroskopowy zmienia się w czasie choroby.


Przeczytaj więcej o zastosowaniu kapilaroskopii >


Projekt i realizacja: Maciej Maliszewski - Webdesign